MuttertiereVatertiereNachzucht

Unsere Vatertiere

Lynggaarden Ask grä i.R.

Geboren am: 03.03.2006

Nummer: DK 84245-00219


Shannon vom Berger Moos

Geboren am: 11.05.2016

Nummer: DE 09 876 05478


Besamungsstiere

Angus 8th of Dunvegan

Maple lea Grand Duke
Uallach Dubh 6th of Pollok

Gof Baakka
Orison of Culfoich

Du Boise Lecoq